ΕπιλογέςΕξυπηρέτηση του Πολίτη - Αιτήματα Δημοτών

   


Στείλτε το Αίτημα σας

Μπορείτε να στείλετε προς τις Υπηρεσίες του Δήμου:

  • τα αιτήματα σας,
  • τα παράπονα σας,
  • τις εισηγήσεις σας,
  • τις ερωτήσεις σας,
  • ή οτιδήποτε άλλο νομίζετε ότι μπορεί να διεκπεραιωθεί χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία σας στα γραφεία του Δήμου.Δείτε την κατάσταση ενός Αιτήματος

Μπορείτε να δείτε για οποιοδήποτε αίτημά σας που έχετε υποβάλλει προς τις Υπηρεσίες του Δήμου:

  • σε τι κατάσταση βρίσκεται,
  • το ιστορικό του,
  • ποιο Τμήμα ή Υπηρεσία του Δήμου έχει αναλάβει την διεκπεραίωση του, εντός της οριζόμενης από τον Νόμο προθεσμίας.

Ανακοινώσεις προς τους Δημότες


Παρακαλούμε διαβάστε τις ανακοινώσεις πριν στείλετε το αίτημα σας.

Για οποιαδήποτε γεγονός δημιουργεί προσωρινή αναστάτωση στην ομαλή ροή της πόλης (π.χ. βλάβη σε δίκτυο, έργα σε δρόμους κλπ) ή προβλήματα που ανακοινώνονται στις Υπηρεσίες του Δήμου θα βγαίνουν άμεσα ανακοινώσεις και θα σας ενημερώνουμε άμεσα με όλες τις δυνατές πληροφορίες (π.χ. πιθανή ημερομηνία λήξης αν είναι για βλάβη ή προγραμματισμένη εργασία).Λίστα με όλα σας τα αιτήματα

Μπορείτε να ζητήσετε να σας αποστείλουμε στο e-mail σας (με το οποίο είχατε κάνει κάποια αίτηση):

  • λίστα με όλα τα αιτήματα σας που έχετε υποβάλλει προς τις Υπηρεσίες του Δήμου, με αριθμό αίτησης και τρέχουσα κατάσταση.

Copyright © 2007 - 2019   All rights reserved.     
Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. της "Κοινωνίας της Πληροφορίας" στα πλαίσιο του μέτρου 2.2 για "Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη", σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους. Υλοποίηση - Σχεδιασμός Λάμδα Υλοποίηση - Σχεδιασμός Λάμδα