Δημοτολόγιο

Επέκταση όλων
 • Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & εγγραφή

 • Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή

 • Δήλωση Γάμου

 • Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου

 • Διόρθωση ηλικίας

 • Διόρθωση κυρίου ονόματος

 • Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος

 • Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με Πολιτογράφηση

 • Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων

 • Εγγραφή Ομογενών ποντιακής καταγωγής απο πρώην ΕΣΣΔ

 • Εγγραφή στα Δημοτολόγια

 • Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

 • Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας

 • Προσθήκη κυρίου ονόματος

 • Χορήγηση Πιστοποιητικών Εντοπιότητας, Γέννησης, Οικογενειακής Κατάστασης και Ταυτότητας