Μητρώο Αρρένων

Επέκταση όλων
  • Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

  • Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

  • Εγγραφή Αδήλωτου

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

  • Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

  • Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

  • Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου)

  • Επανεγγραφή ανύπαρκτων