Γραφείο Αλλοδαπών

Επέκταση όλων
  • Ανανέωση Άδειας Παραμονής

  • Οικογενειακή Ανανέωση Άδειας Παραμονής

  • Αλλοδαπός ή αλλοδαπή σε γάμο με Ελληνίδα ή Έλληνα