Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου.

*τα αρχεία είναι σε μορφή Acrobad Reader (*.pdf)

Πρακτικά Δ.Σ. 2013

Επέκταση όλων