Πρόεδρος:           Αγριμάκης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος:    Τζαρτζούλης Θεόδωρος

Τακτικά μέλη:     Ανδρώνης Χαράλαμπος 
                            
Αρναουτάκη Βιργινία
                            Δάλμα Αναστασία
                            Δήμας Χρήστος
                            Καρέλου Μαρία
                            Νημάς Νικόλαος
                            Νοδάρα Ευαγγελία
                            Οικονόμου Δέσποινα
                            Παπαδόπουλος Δημήτριος
                            Ρεντούμη Βαρβάρα
                            Ρεντούμη Νίκη (εκπρόσωπος εργαζομένων)
                            Στυλιαρά Χρυσή
                            

Αναπληρωματικά  Μέλη:       
            
                            Αλεξάνδρου Γιώργος
                            Αμπατζόγλου Κλεοπάτρα
                            Διολέτης Αθανάσιος
                            Καλογριδάκης Εμμανουήλ
                            Κοροπούλης Γρηγόριος
                            Μαραγκάκη Αικατερίνη
                            Μαρούγκας Αντώνιος
                            Μίχας Μενέλαος
                            Μουρούτσος Γεώργιος
                            Μπέλτσιος Μιχαήλ
                            Παπαγγελή Καλλιόπη
                            Σκανδάλη Ειρήνη
                            Τζαφέρης Νικόλαος
                            Τσανά Ευγενία
                            Χερέτης Παντελής