Αγία Μαρκέλα


 

  Το 1965 έγινε η θεμελίωση της εκκλησίας, η οποία κτίστηκε σε οικόπεδο που δώρησε ο Μιχαήλ Καράμπουρνος και βρήκε στέγη η εικόνα της Αγίας Μαρκέλλας που μετέφεραν από το νησί Χιώτες που εγκαταστάθηκαν στην Ελευσίνα. Η εκκλησία γιορτάζει στις 21 & 22 Ιουλίου.